18.09.2018թ.

 1. Գտի՛ր և գրի՛ր  լեզվի մասին առածներ, սովորիր այդ առածները:

Խոսք կա` սարի գլուխը կը հանի, խոսք կա` սարից ներքև կբերի:

Հենց խոսք կա, որ մի փութ մեղրով չի ուտվի:

Լեզվի ծակածին դեղ չկա:

Քանի լեզու գիտես` այնքան մարդ ես:

Աշխարհքի շինողն ու քանդողը լեզուն է:

Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա:

Քաղցր լեզուն օձը բնից կհանի:

 1. Հետևյալ բառերը բաժանիր բաղադրիչների՝ արծաթազօծ, անօթևան, ամանորյա, ամենօրյա, մեղմորեն, ունկնդիր: Օրինակ՝ մեղմօրոր-մեղմ+օրոր:

Արծաթազօծ- Արծաթ+ա+զօծ, անօթևան- ան+օթևան, ամանորյա –ամանոր+յա, ամենօրյա -ամեն+օրյա, մեղմորեն-մեղմ+որեն,ունկնդիր-ունկն+դիր:

Реклама

10.09.2018թ.

Ի՞նչ է թվերի դասը:

Թվերը կարդալիս բաժանում ենք խմբերի՝յուրաքանչյուրում երեք թվանշան:

Այդ խմբերը կոչվում են դասեր:

Քանի՞ կարգ կարող է պարունակել դասը:

3-կարգ

Դասը կարո՞ղ է պարունակել ընդհամենը 2 կարգ:

ոչ

Որո՞նք են թվերի առաջին հինգ դասերը:

Միավորների դաս,հազարների դաս,միլիոնների դաս,միլիարդների դաս,տրիլիոնների դաս

555555555555555555555555555555555555iyefgБезымянныйxvn;

Սեպտեմբերի 13

Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

1.է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա:հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները:

2.Նախադասությունները լրացրու:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`ա,է,ե,ը,ի,ու,օ,ո:

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`բ,գ,դ,զ,թ,ժ,լ,խ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,ք,և,ֆ:

 1. Ձայնավոր հնչյունները փոխելով ստացիր նոր բառեր:

Պատ, դար, սար, բառ, տող, տուն, վարք, վիզ, հարկ, գարի, կարճ:

Պետ, դեր, սուր, բեռ, տեղ, տոն, վերք, վազ, հերկ, գերի, կիրճ:

 

 1. Շարունակիր շարքը, գրիր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու, բարի,ապակի,մորի:

 1. Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրիր:

Արի,ունի,երանի,օղի,աղի:

 1. Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրիր:

Արի,բարի,պատանի,ապակլ,նկարչուհի:

 1. Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:

վազ

Օձ

Ղեկ

Կատու

Ուլիկ

Յասաման

զատիկ

8.Գրիր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ

Մազ-վազ,լար-կար,մեխ-սեխ:

 1. Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

խա ղ, ճյուղ, ծաղիկ:

 

 1. Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրիր:

Ծաղիկ, ձի, ղափամա, ճահիճ, ջուր, փիղ, ընձուղտ

 1. թուր, հուն, բուն բառերի մեջ ավելացրու յ հնչյուն, ինչ բառեր ստացար: Այդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

թյուր, հույն, բույն

 

Մենք թյուր կարծիք էինք կազմել նրա մասին:

Ես հույն չեմ:

Շան բույնը մեծ է:

Սեպտեմբերի 12

Լրացրո՛ւ տեքստի բաց թողած բառերը:

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 362 թվին Տարոն գավառի  Հացեկաց  գյուղում: Մոտ 389 թվին հաստատվել է Վաղարշապատում, պաշտոնավարել արքունիքում՝ որպես զինվորական գրագիր: Նա հայ ժողովրդին ձուլման վտանգից փրկելու նպատակով ձեռնամուխ է լինում գրերի ստեղծման գործին: Հայոց կաթողիկոսի՝ Սահակ Պարթևի  երաշխավորությամբ  և Վռամշապուհ արքայի հրամանով մի խումբ աշակերտների հետ շրջել է Ամիդ, Սամոսատ, Եդեսիա քաղաքներում: 405-406  թվին ստեղծել է հայոց տառերը և վերադարձել  հայրենիք: Առաջին գիրքը, որ թարգմանվել է հայերեն  Աստվածաշունչն   է, իսկ հայերեն առաջին նախադասությունը՝<<Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ,իմնալ զբանս հանճարոյ>>:

11.09.2018թ.

 1. Որո՞նք են կոչվում բնական թվեր:

Հաշվելիս  առաջացող թվերը կոչվում են բնական թվեր

 1. Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվ:

1ը

 1. Ինչպե՞ս են որոշվում թե 2 բնական թվերից ո՞րն է ավելի մեծ:

 Երկու ցանկացած բնական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը,որը

բնական  թվերի շարքում (այսինքն՝հաշվելիս)ավելի ուշ է հանդիպում:

 1. Որո՞նք են համեմատմաննշանները և ինչպե՞ս են գրառվում:

 

Մեծ >

հավասար է =

փոքր <

անհավասար էБезымянный

 

 1. Արատագրել և համեմատել հետևյալ արտահայտությունները՝

ա) 2+5×4+(7×2)   >   (7+2):3X4

բ) (8+8-1):3  <7+8-3×2

գ)   14×3-6      և   8-3x(2+1)

Անցածի կրկնություն

Կարդացեք թվերը և գրի առեք՝

117.884.440

45.555.521.235

1.000.023